KURVMAKERENS BLOGG

Hege Iren Wiken

Verkty til fletting

Publisert: 10. mai 2021

Litt meir om verktøy. Denne gong spesielt retta mot fletting. 
Kniven og hendene er fortsatt dei viktigaste verktøya som vert brukt til splitting og fletting. Men undervegs i flettinga er det nokre fleire verktøy som kan vere gode å ha for hånden. 
Her skal eg vise litt fleire prosesser der forskjellige verktøy kan vere kjekke å ha. 

Hege Iren Wiken

Verktøy til splitting

Publisert: 4. mars 2021

No har eg til hensikt å fortelle litt om verktøy eg bruker i arbeidet med å splitte materiale til korger. 

Etter mitt syn er mitt aller viktigste verktøy hendene. Men kan dei defineres som verktøy? 
Store norske leksikons definisjon synes eg passer godt: Verktøy er redskaper som brukes ved fremstilling av et arbeidsstykke.
Men videre heiter det at verktøy oftast er skjærende verktøy. Andre typer verktøy brukast til å halde fast arbeidsstykket, kan då føter og knær defineres som verktøy? 

Anten kroppen kan defineres som verktøy eller ikkje, så er det få, enkle verktøy som kreves for å splitte materiale til korger. Når ein stort sett jobbar med pinnar som er på tykkelse med tommeltotten er det kniven som er det nyttigste verktøyet. 
Grovt sett kan ein sei at ein treng ein liten sag, øks eller saks for å hauste materiale, og kniv for splitting og smiing/spikking.  

 

Hege Iren Wiken

Oversikt

Publisert: 8. feb. 2021

No har eg reist eindel rundt og sett på korger og prøver å skaffe meg ein oversikt over kva som finnes. Eg er absolutt ikke ferdig med å reise rundt, og full oversikt er det heller ikkje mulig å få på desse tre åra - men no vil eg fortelle litt om kva eg ser etter og korleis eg kategoriserer korgene eg har sett. 
Kanskje veit du om ei korg eg bør kikke på? Eg vert veldig glad for tips! 

Hege Iren Wiken

Snik

Publisert: 4. jan. 2021

Snik er korga som vart brukt til å bære fisken i under lågrsildfiske i Gudbrandsdalslågen.  Oftast fletta i hegg. 

Hege Iren Wiken

Aktarkorga

Publisert: 14. nov. 2020

Aktaren, som korga har fått navnet sitt frå, var han som passa dyra. Korga vart nytta til å bære høy frå løa til fjosen. Korga finnes óg i andre varianter og størrelser til anna bruk

Hege Iren Wiken

Kipa, ei allsidig korg

Publisert: 27. okt. 2020

Ein liten tur til museer viser kor enormt stort mangfaldet av kiper er!

Hege Iren Wiken

Samle, sanke og hauste

Publisert: 18. okt. 2020

Eg samler informasjon, korger og materialer

Hege Iren Wiken

Kiper og lindebast i Hjelmeland

Publisert: 30. sep. 2020

Studietur til Hjelmeland og Vigatunet førte med seg ein ny tråd å følge og to flotte kurver til hjemlån. 

Hege Iren Wiken

Byrjinga på stipendiatlivet

Publisert: 20. sep. 2020

Dei første vekene som stiepdiat har vore fulle av inntrykk og spennende møter med mennesker og korger

Utforsk bloggen