Tidligere stipendiater

Dette er en oversikt over tidligere stipendiater i håndverk ved Norsk håndverksinstitutt 1995-2012. 

I denne perioden var håndverksstipendiatene en prøveordning, med noe ulike føringer fra Kunnskapsdepartementet. Fra 2015 er stipendiatordningen permanent.

 

2008-2012

Smed Terje Granås

Bunadtilvirker Mona Løkting

Urmaker Tim Benjamin Davidsen

 

2003 - 2006

Tømrer Trond Oalann

Tørrmurer Espen Marthinsen

 

1998 – 2001

Båtbygger Einar Borgfjord

Maler Erlend Mæhlum

Tekstilarbeider Mona Rognan Aarø

 

1995 – 1998

Tømrer Hans Marumsrud

Smed Bjørn Olav Olesrud

Maler Anne Louise Berg