Leonardo Michelin-Salomon

Form og funksjon - I

Publisert: 3. nov. 2018

På tide å starte med produksjon av maler og former

Gitarkropper bygges hovedsakelig på tre forskjellige måter: Utvendig form, innvendig form eller friform, også kalt «solera», som er det spanske ordet for et gitarformet brett med stående, flyttbare klosser. Alle tre metoder har til hensikt å danne en ramme for sargene og blir utgangspunktet for hele byggeprosessen.

Den tradisjonelle spanske metoden bruker som sagt en fri form, men det som også skiller den ut er at halsen bygges først og sargene limes deretter til et spor på hver side av hælen. Både ut- og innvendig form har felles at sargene bygges ferdig med klosser, innvendige forsterkninger og bunn (i tillegg til lokk i tilfellet utvendig form) før de forenes med halsen. Det bør nevnes at kombinasjoner av disse metoder også finner sted, særlig i moderne gitarbyggingstradisjoner.

Den utvendige formen var veldig utbredt i Europa på den tiden Schöne var aktiv. Ikke overraskende er det en kloss i hver ende av gitaren som holder sargene sammen og ikke en «spansk hæl». Noe som også kan være hint om at gitaren ble bygd på en utvendig form er at sargene er nærmest perfekt symmetriske og dette fordi midjen holdes presset mot formen inntil bunnen -og ofte også lokket- er limt på plass.

For å bygge en form må jeg først ha en mal. Jeg bruker plakatkartong som er både lett å skjære og har en høy og stiv nok kant til å støtte blyanten mot.

Første mal er kun halve gitaren, jeg kopierer den over til en gammel bokhyllebunn av trefiber. Alt duger, men dette er lett å forme og er tykkere og mer slitesterkt enn kartong. Trefiberplaten kutter jeg i båndsaga først og sliper deretter ned til streken.

Det er viktig at kurvene har den riktige flyten. Ved å bruke forskjellige synsvinkler og ikke minst kjenne med fingertuppene kan jeg fange opp humper og ujevnheter og jobbe med stemjern, fil eller slipepapir inntil malen er akkurat perfekt.

Denne malen blir nå utgangspunktet for alt annet, både for en full mal med informasjon om bjelker og forsterkninger og for selve formen.

Formen kan man lage i tre, men også i MDF som er billig, stabilt og lett å jobbe med. Jeg skal stable MDF-plater inntil en ønsket tykkelse, men før dette vil jeg lage enda en mal.

Jeg velger en 12mm plate som er passe stor.

Og borer to 6mm hull som er sirka 1cm fra hver ende av malen.

Jeg legger en 6mm stålpinne i hvert hull og tegner streker ved å støtte en linjal inntil pinnene på begge sider.

Strekene gjør det lett å finne midten bare på øyemål.

Denne streken er midten på malen og på formen. Den er gitarens sentrum og utgangspunkt for alt annet: gitarens symmetriakse.

…to be continued.