Tilskudd til lærebedrifter

Fylkeskommunene gir ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn lærling i små håndverksfag. SSV kan kontaktes for mer informasjon.

Tilskudd til lærebedrifter

Tilskudd

Tilskuddssatser

Basistilskudd I
(for lærlinger under 21 år)

Kr. 153.053 pr. opplæringsår i bedrift
Tilskudd til små håndverksfag(for lærlinger under 21 år)Kr. 59.344 pr. år i bedrift i tillegg til basistilskudd I
Basistilskudd II(voksne lærlinger i ordinære fag)Kr. 59.811 pr. år i bedrift (kr. 4.984 pr. mnd.)  
Tilskudd til små håndverksfag(for voksne lærlinger og lærlinger med oppfylt rett til utdanning)Kr. 101.728 pr. år (kr. 8.477 pr. mnd.)
Oppjusterte satser gjelder fra og med 01.01.2018.  

 

For lærlinger i fag som utløser ekstra tilskudd til lærebedrift blir de månedlige satser ved ulike utdanningsmodeller:

Tilskudd til lærebedrift

Lærlinger under 21 år

Lærlinger 21 år og eldre

Full opplæring i bedriftKr. 14.511 pr. mnd. i 48 mndr.(kr. 459.159 for 3 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 237.376 i ekstra tilskudd for små håndverksfag)Full opplæring i bedriftKr. 8.477 pr. mnd. i 48 mndr.(kr. 101.728 pr. år i bedrift)
Særløp Kr. 13.448 pr. mnd. i 36 mndr. (kr. 306.106 for2 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 178.032 i ekstra tilskudd for små håndverksfag)Særløp Kr. 8.477 pr. mnd. i 36 mndr. (kr. 101.728 pr. år i bedrift)
Hovedmodell Kr. 11.322 pr. mnd. i 24 mndr.(kr. 153.053 for 1 år opplæring og 1 år verdiskapning og kr. 118.688 i ekstra tilskudd for små  håndverksfag)Hovedmodell Kr. 8.477 pr. mnd. i 24 mndr. (kr. 101.728 pr. år i bedrift)
Lærlinger med tidligere oppfylt rett Kr. 8.477 pr. mnd.(kr. 101.728 pr. år i bedrift) 

Lærebedrifter som tegner lærekontrakt for første gang kan også søke fylkeskommunen om et stimuleringstilskudd.

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærling i 2018

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225