logo
Norsk håndverksinstitutt / Våre prosjekter / Ungt tradisjonshåndverk / Kurs for Unge tradisjonshåndverkere på Karusbakken

Kurs for Unge tradisjonshåndverkere på Karusbakken

Av: Christine Sundbø

7. - 9. september var det duket for kurs i tradisjonelle håndverksteknikker på Karusbakken i Vågå.

Karusbakken er en gammel husmannsplass med syv bygninger, hvor det eldste er datert til siste halvdel av 1600-tallet. Forfallet på alle bygningene er kommet langt og Fortidsminneforeningen, som eier husmannsplassen, ønsker å gjenreise plassen og sette i stand bygningene gjennom å arrangere kurs i tradisjonelle håndverksteknikker for unge håndverkere.

Norsk håndverksinstitutt og unge hospitanter ansatt gjennom prosjektet Ungt tradisjonshåndverk var blant de første håndverkerne som ble kurset i laft og tørrmuring, 3 dager til ende.

Det var mye råttent tømmer i det lille grisehuset, så laftekassa ble tatt fra hverandre og nytt tømmer hogd ut. Med øks, bandkniv og meddrag ble det lille grisehuset laftet på nytt.

 

Grisehuset ble tatt ned og lafting av nytt ble påbegynt under veiledning av Audun Eken.

Tørrmurer og formidler Berit Bruvik loset deltakerne gjennom oppgaven med å bygge opp igjen muren under stabburet som var rast helt ut.

Muren under stabburet ble satt i stand under veiledning av Berit Bruvik.

Faglige diskusjoner, samarbeid, felles middag og lunsj skapte en god sosial ramme rundt kurset og deltakerne fikk en mulighet til å skape et faglig og sosialt nettverk.

Ungt tradisjonshåndverk

Med pilotprosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Norsk håndverksinstitutt å styrke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i 6 måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring.