logo

Victoria Nor - bunadstilvirker

Victoria Nor hospiterer ved Gudbrandsdalsmusea i perioden 14.11.22 – 15.05.23. Hun leverte sin svenneprøve i bunadstilvirkerfaget i  oktober 2022. Hun har gått i lære hos Tråh og Staslig håndverk & tradisjon på Lillehammer. 

Victoria  s.jpg

I sin praksisperiode som hospitant i prosjektet Ungt tradisjonshåndverk, skal hun jobbe med å registrere tekstiler fra magasinet i Primus, samt bistå i planlegging og utforming av en tekstilutstilling som museet planlegger for sommeren 2023. Victoria er 22 år og kommer fra Nord-Odal. Etter endt praksisperiode har Victoria fått jobb som bunadstilvirker ved Husfliden på Hamar.