logo

Hospitanter

Presentasjon av hospitantene og deres arbeid.

Øystein Hatle - smed

Øystein Hatle hospiterer ved Maihaugen i perioden 01.02.23 – 01.08.23. Han har gått på smedlinja ved Odda vgs. og leverte sin svenneprøve i desember 2022.

Victoria Nor - bunadstilvirker

Victoria Nor hospiterer ved Gudbrandsdalsmusea i perioden 14.11.22 – 15.05.23. Hun leverte sin svenneprøve i bunadstilvirkerfaget i  oktober 2022. Hun har gått i lære hos Tråh og Staslig håndverk & tradisjon på Lillehammer. 

Linus Olhans - tømrer

Linus Olhans hospiterer ved Glomdalsmuseet i perioden 02.05.22 – 01.11.22. Han er oppvokst på Ås i Viken. Linus er tømrer med fagbrev fra 2019 og siden fagbrevet var i boks har han jobbet som tømrer i Håndverkeriet AS i Oslo. 

Frode Jansson - garver

Frode Jansson hospiterer på  Maihaugen i perioden 02.05.22 – 01.11.22. Han er den andre som er klar for å arbeide gjennom prosjektet Ungt tradisjonshåndverk. Frode er fra Sverige, men har bodd i Norge de siste 4 år.

Ask Sebastian Martens - smed

Ask hospiterer på Follo museum 01.02.22 – 01.08.22. Han er først ut til å starte som hospitant, Ask Sebastian Martens er 21 år gamle. Han er smed, og skal skape liv og røre i smia på Follo museum i månedene fremover.

 

Eline Øinæs Eriksen - filigranssølvsmed

Eline hospiterer på Maihaugen i perioden 01.09.22 – 01.03.23. Hun er 23 år fra Vestby, og har gått i lære som filigranssølvsmed hos Hasla AS, hvor hun leverte svenneprøven i august i år. Som svenneprøve lagde hun et nydelig spennepar som brukes til Setesdalsbunaden.