logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Ledige stillinger: Stipendiater i tradisjonelt håndverk

Ledige stillinger: Stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk

Stipendiatordningen er en unik mulighet for håndverkere til å gjøre et dypdykk i sitt fag. Gjennom et treårig prosjekt får stipendiatene mulighet til å fordype seg i eget håndverk, utvide sitt nettverk, tilegne seg ny kunnskap og forbedre egne ferdigheter.

Håndverksinstituttet arbeider med å ta vare på håndverkskunnskap, også på et høyere utøvende nivå. Stipendiatordningen er ment for håndverkere som holder et høyt faglig nivå, har kompetanse tilsvarende fag/svennebrev og har lengre erfaring innenfor sitt håndverk. 
 
I år blir en av stillingene forbeholdt et bestemt prosjekt innen tømrerfaget. 

Søknadsfristen er 1. mars


Stillingsannonse tømrerfaget 
 
Stillingsannonse andre fag 

 

Henning.jpg

Foto: Veslemøy Furuseth, Maihaugen

Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk.