Vårseminar i Løfte håndverket

Tema: Operaen, Prøverommet og de små håndverksfagene
Tid: Torsdag 9. mai, kl. 10:00 – 15:30
Sted: Møterom Flagstad, Den Norske Opera & Ballett

Velkommen til Den Norske Opera & Ballett! Innenfor veggene finnes et lite mangfold av små håndverksfag - modist, herreskredder, kjole- og draktsyer, kostymesyer og maskør- og parykkmaker -som sørger for at teaterillusjoner blir komplett.

På vårens samling inviterer vi til et faglig møte med håndverkerstaben og læringsarenaen Prøverommet. Vi orienterer også om status for den omfattende skolereformen kalt fagfornyelsen og mulighetene til å påvirke det som skjer.

PÅMELDING: innen 26.april på epost: dag.feldborg@handverksinstituttet.no