HØSTSEMINAR I LØFTE HÅNDVERKET

Tema: Håndverk på museum
Tid:      3. nov. 2021, kl. 10.00 – 15.30
Sted:   Maihaugen, Lillehammer

Seminaret blir strømmet via Håndverksinstituttets nettsider.
 

Velkommen til høstseminar i det nasjonale nettverket Løfte håndverket! Nettverket er en møteplass for både utøvere og for organisasjoner som arbeider med håndverk. 

Høstseminaret er denne gang lagt til Maihaugen. Anledningen er at det i år er 100 år siden Maihaugen fikk et spesielt ansvar for håndverk og håndverksformidling av Stortinget.

Det er et bredt ønske om en sterkere satsing på tradisjonshåndverket og annen levende kulturarv på museene. Dette ønsket kommer klart fram i den nye stortingsmeldinga om museenes rolle: Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid. Temaet har også vært oppe på tidligere Løfte håndverket-samlinger.

Men hvordan får man en økt satsing på håndverk på museene? Gjennom prosjektene Ungt tradisjonshåndverk og Tradisjonshåndverk i museumsbutikker skisseres noen løsninger.

I dette seminaret presenteres også ulike aktuelle saker innen håndverksfeltet. Vi presenterer konklusjoner og anbefalinger fra interimsstyret for ny bransjeorganisering og Creo presenterer seg. 

Vi åpner for spørsmål og seminaret avsluttes med en debatt om hva vi kan få til sammen på dette feltet.


Påmelding
Innen 29. oktober på e-post til einar.stamnes@handverksinstituttet.no
Nærmere opplysninger v/ Einar Stamnes - 94 83 17 99

 

 

PROGRAM:

10.00Kaffe.
10.15Velkommen v/Eivind Falk, instituttleder Norsk håndverksinstitutt.
Aktuelt 
10.30Anbefalinger fra interimsstyret for ny bransjeorganisering. Presentasjon av Creo v/ representanter for interimsstyret og Creo.  Interimsstyret består av Siri Sveen Haaland (bunadstilvirker), Ellen Larsson (glassblåser), og Tore Granmo (murer). Introduksjon v/Einar Stamnes, Norsk håndverksinstitutt.
Håndverkpå museum
11.00Ungt tradisjonshåndverk v/ Christine Sundbø, Norsk håndverksinstitutt.
11.30Tradisjonshåndverk i museumsbutikker v/representanter for prosjektet. Prosjektgruppa består av Vidar Mørch (MiA), Nina Farnes-Hansen (TrHå), One Enerud (Valdresmusea), Heidi Thöni Sletten (Norsk Maritimt Museum), Ingeborg Anna Ødegaard (Rørosmuseet), Bård Bjørndalseter (treskjærer), Sissel Wathne (keramiker) og Marianne Preus Jacobsen (Vestre). Introduksjon v/ Kjetil Storeheier Norheim, Norsk håndverksinstitutt.
12.30Håndverkskvartalet og håndverket på Maihaugen. Omvisning i Håndverkskvartalet v/ Kjell Marius Mathisen, avdelingsleder Kulturhistorisk, Stiftelsen Lillehammer museum.
13.00Lunsj
14.30Levende håndverk på museum- avsluttende åpen diskusjon med flere eksempler landet rundt. Introduksjon v/ Eivind Falk.
15.30Takk for i dag!