Vårseminar i Løfte håndverket

Tema: Hvordan lykkes som næringsdrivende innen små håndverksfag?  Tid og sted: 23. mai Kl. 10:00–15:00 i Rådhussalen, Litteraturhuset i Trondheim.

På Løfte håndverkets vårseminar setter vi søkelyset på spenningsfeltet mellom næringsdrift og offentlige tiltak: Hvilke utfordringer møter man som etablerer og driver innen feltet tradisjonshåndverk? Hvordan kan feltet bli mer robust? Hva finnes av offentlige støttetiltak og hvor godt treffer de?

Et utvalg håndverkere tenker høyt om vyer de har for faget sitt, og de møter sentrale aktører innen kultur- og næringsutvikling til meningsutveksling. Håndverkerne representerer en liten bredde av det svært mangfoldige feltet tradisjonshåndverk. Vi oppfordrer salen til å delta i diskusjonen.

PÅMELDING: innen 14. mai på epost: dag.feldborg@handverksinstituttet.no