Våre stipendiater

Håndverksinstituttets fire stipendiater. 

Jorunn Løkvold bor og virker i Kåfjord kommune i Troms. Som stipendiat vil hun arbeide med å gjenskape og utvikle plagg og teknikker i den sjøsamiske koftetradisjonen, slik som den særegne bruken av kråkesølv i tekstil duodji. Følg hennes BLOGG.

 

 

 

 

 

Sissel Wathne er keramiker med faglig bakgrunn fra Bornholm, London, København og Røros. I sin stipendiatperiode vil hun særlig undersøke overflatebehandling, materialitet og teknikker i tradisjonelle keramiske hverdagsgjenstander fra Norge. Følg hennes BLOGG.

 

 

 

 

Gry M. Grindbakken er fra Stathelle, og er sølvsmed med filigran som spesialitet. Hun har lang fartstid i faget, og er etablert med egen bedrift fili.as. Gry har en egen blogg der hun fortløpende refererer smått og stort fra stipendiatperioden BLOGG.

 

 
 

 

 

Øystein Myhre er smed med 10 års fartstid i faget. Øystein holder til i Sandefjord, og har spesialisert seg på verktøy og eggsmiing. Hans bedrift Myhresmia er velkjent for tradisjonshåndverkere i hele landet. Øystein har en egen blogg der han fortløpende refererer smått og stort fra stipendiatperioden BLOGG.