Stipendiater i håndverk

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere legger til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap på et høyt utøvende nivå.

Stipendiatordningen for håndverkere gir mulighet for videre faglig utvikling etter ordinært fag- og svennebrev. Hovedmålsetningen med ordningen er å bidra til kompetansebygging innenfor tradisjonelle håndverksfag, og å gi håndverksstipendiatene mulighet til faglig spesialisering og ferdighetstrening.

Det legges vekt på formidling, og at kunnskapen som utvikles føres videre til fagmiljøet og en ny generasjon.

Stipendiatordningen for håndverkere har vært en prøveordning fra 1996, men ble etablert som en fast ordning fra 2015. Fra 2015 blir det tatt opp to nye stipendiater årlig, slik at det til enhver tid skal være seks stipendiater i arbeid.