Nytt fra stipendiatene

Sissel Wathne - keramiker

Med stor forkjærlighet for mitt fag og materiale vil jeg som stipendiat arbeide med keramiske bruksting med spesialisering i overflate.

Jorunn Løkvold - duodjar

Som stipendiat vil jeg arbeide med teknikker i den sjøsamiske koftetradisjonen.

Øystein Myhre - smedfaget

Som smedstipendiat ønsker jeg å arbeide med tradisjonsverktøy for snekker og tømrer. 

Gry M. Grindbakken - filigranssølvsmed

For meg er det inspirasjon og tradisjon det handler om.

Siste nytt fra stipendiatene

Gammel kalk fra Frankrike

Det er det spiralformede mønsteret av tråd som skal ligge fritt som gjør trandeimsølja så karakteristisk.

Gry M. Grindbakken

I smedens hode

Høst hos Myhresmeden. Lunt og godt i smia. Regn og drittvær ute. Fint å smi , fint å tenke. Fint se litt tilbake, se seg sjøl litt i korta. Fint å se framover. Mye å rusle med, mye å forme. Tror dette kan bli fint.

Øystein Myhre

Rørosskålen

Fine materialekvaliteter og håndværksværdier i Rørosmuseets keramiske magasiner

Sissel Wathne

Tur til et Kråkesølvuttak

Jeg fikk være med på ekskursjonstur til et kråkesølvuttak her i Kåfjord. Det er mange kråkesølvårer i fjellet her, og i disse ble det sprengt huler for uttak. For noen tiår siden ble det tatt ut kråkesølv fra disse uttakene som salgsvare. Hans Olsen, som var vår lokale guide, tok oss med til et kråkesølvuttak. Torun Olsen fra Dávvi álbmogiid guovddás/Senter for nordlige folk, dokumenterte turen.

Jorunn Lokvold