Nytt fra stipendiatene

Sissel Wathne - keramiker

Med stor forkjærlighet for mitt fag og materiale vil jeg som stipendiat arbeide med keramiske bruksting med spesialisering i overflate.

Jorunn Løkvold - duodjar

Som stipendiat vil jeg arbeide med teknikker i den sjøsamiske koftetradisjonen.

Øystein Myhre - smedfaget

Som smedstipendiat ønsker jeg å arbeide med tradisjonsverktøy for snekker og tømrer. 

Gry M. Grindbakken - filigranssølvsmed

For meg er det inspirasjon og tradisjon det handler om.

Siste nytt fra stipendiatene

Fingerring - raslering

«Hun bær et braaget Kiltebaand, Blaa Strømper, sorte Skoe, Dertil en Sølvring paa sin Haand, Hun er mig huld og troe,» Heter det i ei bondevise fra 1700-taller (Norsk Bondesølv, s528)

Gry M. Grindbakken

Navargut to

Å vri dei store navarane er ikkje lett, det er vanskeleg , tungt og utfordrande, særleg hvis du slit med ei lita tong. Difor lyt eg tenkja nytt, og måtte smi meg ei ny navartong som eg meiner skal vera brukeleg for ein undrande navrgut.

Øystein Myhre

Rørosskålen

Fine materialekvaliteter og håndværksværdier i Rørosmuseets keramiske magasiner

Sissel Wathne

Belter på Tromsø Museum - Universitetsmseet

Jeg har vært å besøkt Tromsø museum, der fant jeg to gamle, interessante belter. Beltene er utstilt i den faste utstillingen om samer. 

Jorunn Lokvold