Kunnskapsutvikling og nettverksbygging

Norsk håndverksinstitutt vil stimulere til kunnskapsutvikling og nettverksbygging for tradisjonshåndverkere innen bygningsvern. Målet vårt er å bidra til utforsking og bevaring av lokale håndverkstradisjoner og lokal byggeskikk.

Samlinger for håndverkere

Vi har gjennom et treårige prosjekt satt av årlige midler, øremerket faglige samlinger for håndverkere innenfor utvalgte fylker. Gjennom satsingen ønsker vi at prosjektet skal skape aktivitet, og gjerne også utløse midler lokalt. Det er derfor viktig for oss at bruken av midlene administreres lokalt og i samarbeid med lokale håndverkere. Dette arbeidet er helt avhengig av lokalt initiativ og samarbeid.

 

Bjelkehoggerseminar på Rødtangen. Foto: Hanne Bergseth, Håndverksinstituttet

 

Midler til oppstart i 2018/2019

I denne runden har vi gitt tilskuddsmidler til samlinger i Telemark og Nordland, der vi har vært heldige og fått med bygningsvernavdelingene ved Helgeland Museum i Mosjøen og Vest-Telemark Museum som samarbeidspartnere. Sammen inviterer vi til en oppstartsamling i forkant der håndverkere, museer, lokale vernemyndigheter og andre som arbeider med bygningsvern, sammen kan stake ut veien videre. I Nordland skjer det allerede i desember 2018, mens Telemark vil ha sin oppstartsamling i løpet av januar 2019. Vi ønsker lykke til med arbeidet!

Tidligere er det gitt tilskudd til slike samlinger for tradisjonshåndverkere i Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag. 

 

Tilskudd

Tilskuddet til gjennomføring av samlinger/tiltak er på kr 40.000,- pr år i tre år.