Høstsamling i Løfte håndverket

 29. oktober i Garmanngården, Rådshusgaten 7 i Oslo.
Temaet denne gangen er Tradisjon og tariff - hvem skal snakke tradisjonshåndverkets sak? 

De små fagenes laug og håndverksforeninger har smuldret bort. Hvem skal nå snakke tradisjonsfagenes sak? Hvordan kan vi styrke de næringsdrivende utøverne sine muligheter i Norge? På Løfte håndverkets seminar «Tradisjon og tariff» får vi en miks av organisasjoner og håndverkere som fra hver sine synsvinkler, belyser tradisjonshåndverkernes behov og muligheter. Blant annet får vi besøk av Hantverkarnas Riksorganisation i Sverige, som forteller hvordan de arbeider med å styrke håndverket sin status og vilkår i nabolandet.

 

Den tre-årige stipendiatordningen for håndverkere er også et viktig bidrag for å styrke håndverkets levekår. Hvert år ansetter Norsk håndverksinstitutt to nye håndverksstipendiater for å fordype seg i prosesser og praksiser som er sentrale i tradisjonshåndverk. På seminaret kommer trebåtbygger Berit Osmundsen og gitarmaker Leonardo Michelin-Salomon (nye stipendiater høsten 2018) for å presentere sine prosjekter.

Fullstendig program kommer.

 

Bransjenettverk for tradisjonshåndverkere

Et bransjenettverk for næringsdrivende tradisjonshåndverkere har lenge vært etterspurt. Nå har fase to i arbeidet startet.