Venstre tar opp moms for tradisjonshåndverk

Av: Eivind Falk

Som oppfølging av UNESCOs konvensjon om den immaterielle kulturarven foreslår Venstre på Stortinget å styrke tradisjonshåndverket. 

I forslaget ber de regjeringen fremme et forslag om momskompensasjon eller redusert moms på tradisjonshåndverk og kulturhåndverk. Dette er i tråd med arbeidet nettverket Løfte håndverket har gjort på dette feltet, og som har resultert i en egen forundersøkelse vi har oversendt Kulturdepartementet.   

 

I tillegg foreslår Venstre å styrke stipendiatordningen for håndverkere, samt gjøre det enklere å ta inn lærlinger i tradisjonshåndverksfag, for eksempel ved fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger eller økt lærlingtilskudd.

Hele forslaget leser du her:

Representantforslag