Tredimensjonale portretter - dødsmasker og livsmasker

I forlengelsen av flere prosjekter om ulike emner innen gipsmakerfaget, skrev prosjektansvarlig fra Norsk håndverksinstitutt en artikkel om gipsmasker – dødsmasker og livsmasker.

Flerdelte gipsformer

Norsk håndverksinstitutt arrangerte andre del av prosjektet gipsformer for keramikk i februar 2017. Denne gangen var temaet flerdelte gipsformer til støpning av keramikkgjenstander og samlingen fant sted på et gipsmakerverksted i Asker.