To nye stipendiatstillinger i håndverk 2016

I månedsskiftet februar / mars 2016 lyser Norsk håndverksinstitutt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ut to nye treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk.

Dette er i tråd med føringene gitt i statsbudsjettet 2016. Kan dette være noe for deg? Kjenner du noen som kan være gode kandidater? I så fall har du god tid til å forberede en søknad, og å tenke igjennom mulige prosjekter for faglige fordypning i håndverket. 

Stipendiater

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere, legger gjennom praktisk læring til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap.