Regjeringen styrker videreutdanning for lærere innen kunst og håndverk

Regjeringen setter av 30 millioner ekstra til videreutdanning for lærere innen praktisk-estetiske fag.

Dette er i tråd med forslaget i rapport fra yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag, der det foreslås å styrke kompetansen til lærere innen praktisk håndverk i grunnskolen. At 44% av lærerne i kunst og håndverk mangler studiepoeng i faget er kritisk, og det er derfor viktig med et kunnskapsløft på dette området. 

Utdanningsnytt.no