Nye stipendiater fra høsten 2018

Norsk håndverksinstitutt har ansatt to nye stipendiater i tradisjonelt håndverk med oppstart september 2018.

Vi hadde i år 53 søkere til stillingene, med mange gode prosjekter og et stort mangfold i fag, materialer og geografisk spredning. Årets stipendiater ble valgt etter en solid evaluering som involverte besøk i ti verksteder, samt intervjuer.

Båtbygger Berit Osmundsen.
Foto, Vidar Langeland

Berit Osmundsen, båtbygger

Berit har båtbyggererfaring fra flere steder over hele Skandinavia og er i dag faglig leder på Oselvarverksteden. Her leverer de trebåter til privatkunder og forvalter tradisjonene rundt bygging av Oselvar i Hordaland. I 2016 ble verkstedet og kulturen rundt skrevet inn på Unescos liste Register of good safeguarding practices, som Norges foreløpig eneste bidrag innenfor immateriell kulturarv.

Berit blir stipendiat ved Norsk håndverksinstitutt for å jobbe særlig med de større båtene innenfor Oselvartradisjonen. Disse båtene er kun bygget unntaksvis i nyere tid og kunnskapen om dem er på mange måter glemt. Prosjektet vil involvere feltarbeid og dokumentasjon av større båter over hele Vestlandet, uttak av riktig virke i skog og bygging av en åttring på verkstedet i Os.

 

 

Gitarmaker Leonardo Michelin Salomon.

Leonardo Michelin Salomon, instrumentmaker

Leonardo er gitarmaker med fagbrevet sitt fra håndverksskolen Universidad del trabajo del Uruguay i Montevideo. Han har gjennom 14 år som selvstendig næringsdrivende i Norge arbeidet med flere av de tradisjonelle retningene innenfor gitarmakerfaget. I tillegg har han tatt gitarmakerfaget i nye retninger innenfor design og tilpasning av elektriske gitarer.

I sitt prosjekt vil Leonardo arbeide med de mindre gitartypene som preger den romantiske perioden, med et fokus på en dypere forståelse av hvordan størrelse og dybde i lydkammeret påvirker klangfarge, projeksjon og volum. Han har en målsetning om å ta med tanker fra 1800-tallets gitarmaking inn i samtidens gitarmakerpraksis. Gjennom feltarbeid, materialutforskning og veiledning hos sentrale utøvere innen faget, i inn- og utland, ønsker han å teste ideer fra bevarte instrumenter i samlinger og jobbe frem egne praktiske resultater.