Nye stipendiater fra høsten 2017

Vi har ansatt to nye stipendiater i tradisjonelt håndverk, blant over seksti søkere med spennende prosjekter innenfor et mangfold av fag.

Vi har vært gjennom en grundig prosess der vi har besøkt utvalgte søkere i sine respektive verksted og diskutert prosjekter med en fantastisk bredde.
Følgende to kandidater tiltrer som stipendiater fom 1. september 2017.

Bent Erik Myrvoll bor i Ålesund og skal arbeide innenfor maler- og murerfaget. Han har utdanning fra muralavdelingen ved Kunglige konsthøgskolan i Stockholm med spesialisering på fresco- og seccomaleri og kalkbaserte teknikker relatert til oppbygning av puss og overflatestruktur. Som stipendiat vil han jobbe med de historiske teknikkene knyttet til kalkmaling; brenning og lesking av lokal kalkstein og pigmenter, robust og pustende kalkpuss og riktig fargesetting av jugendbygg i Ålesund, samt med historiske teknikker som terasso og strappokonservering. Bent Erik Myrvoll har deltatt i diverse konserveringsprosjekter med fargesetting av byarkitektur og kirkebygg som spesialist for sentrale aktører slik som Riksantikvaren. Håndverksinstituttet er meget spent på hva han kan få til i løpet av perioden som stipendiat.      

 

Alf H. Helland er børsemaker bosatt på Hosteland i Hordaland og jobber med tilvirkning og reparasjon av jakt og sportsvåpen, i tillegg til restaurering og rekonstruksjon av historiske rifler. Han har lærlingetid og praksis fra det historiske børsemakerområdet Suhl i Tyskland, med et internasjonalt kontaktnett av sentrale aktører innenfor feltet. Som stipendiat vil han arbeide med rekonstruksjon av viktige historiske rifler i sin helhet, med det det innebærer av tilpasning av løp og skjefter, mekanikk, antenning og rifling av løp. Sentralt i prosjektet står fordypning og rekonstruksjon av Girandonis luftrifler utviklet på siste halvdel av 1700-tallet. Alf H. Helland er en solid håndverker som arbeider med høy presisjon, har forståelse for mekanikk og stor evne til å utvikle funksjonelle løsninger på praktiske problem. Vi håper han kan bidra til å videreutvikle børsemakerfaget og gleder oss til samarbeidet.