Ny lærling i tredreierfaget

Etter tolv år uten noen lærekontrakt i tredreierfaget, har nå brikkene falt på plass og avtale om opplæring er i orden. Læremester Rolf Tore Riska er eneste yrkesaktive tredreiermester i landet. Han har sin bedrift utenfor Sandnes, mens lærling Bjørn-Gunnar Eliasen, har sin bedrift i Bærum. Dette innebærer intensive perioder med dreiing hos læremester, kombinert med egentrening. 

Tredreiermester Rolf Tore Riska til høyre ser på at lærling Bjørn-Gunnar Eliasen merker emne.

Læretida skal foregå på deltid, så svenneprøve skal etter planen først avlegges høsten 2019. Mål for opplæringen i faget er bl.a. at lærlingen skal kunne bruke grunnleggende teknikker innenfor spindeldreiing, tverrveddreiing og dreiing av endeved. Bruk og oppsetting av verktøy som skulper, meisler, ringstål, krokjern og skrapere er et annet område som skal beherskes. Det er Opplæringskontoret Tresenter Øst som er ansvarlig for å følge opp lærekontrakten og påse at lærlingen får fastsatt opplæring.

Muligheten for å finne en læreplass hos en tredreier er liten, siden det er svært få bedrifter i faget. Eliasen er et eksempel på en voksen lærling med svært gode forutsetninger for å bli svenn i faget. Han er møbelsnekker og har i mange år hatt egen bedrift og har hatt flere lærlinger innen møbelsnekring. Det vil være en styrke å kunne kombinere dreiing med møbelsnekring med tanke på at oppdragsmengden innen dreiing kan være ujevn. Fagkombinasjonen kan kanskje også gi rom for produktutvikling og dreieoppgaver på nye områder.
Norsk håndverksinstitutt har gjennom flere år prøvd å stimulere til nyrekruttering i tredreierfaget, bl.a. ved å prioritere faglige prosjekter for dette området. Vi er veldig fornøyde med at dette opplæringsløpet har kommet i stand. Lengre ut i læretida kan det bli aktuelt å trekke veksler på en eller flere dyktige dreiemestere i Tyskland. Her er det større forhold og mange utøvere som lager produkter av høy kvalitet.