Møbeltapetsering på Rennebumartnan 11.-13. august 2017

Mari Bakken er lærling i møbeltapetsererfaget og skal være med i «møbeltapetsererverkstedet» under Rennebumartnan for at publikum skal bli bedre kjent med hva dette faget omfatter.

Mari er lærling hos Trondheimsbedriften Edvard Eriksen Stilmøbelverksted. Verkstedet som har eksistert siden 1912 og arbeider fortsatt hovedsakelig med å gi kvalitetsmøbler et forlenget liv. Dette er møbler som betyr mye for eierne. Innehaver Marius Nyberg er møbelsnekker og kombinasjonen av møbelsnekker- og møbeltapetsererkompetanse danner grunnlaget for en faglig god ivaretakelse av både treverk og tekstil. Publikum kan lære mer om overflatebehandling av treverk, spiralfjærer, stopping, alfagress, ullvatt og stoffkvaliteter. 

Årets tema på martnan er Smak og det blir fokus på ulike områder innen interiør. Publikum kan se hvordan forskjellige møbelstoffer på en stol gir ulike uttrykk. «Møbeltapetserverkstedet» er plassert ved inngangen til Rennebuhallen.

Norsk håndverksinstitutt vil være tilstede for å gi informasjon om utdanningsmuligheter innen møbeltapetsering og andre små håndverksfag.