Lærere i arbeidslivsfag på kurs

Av: Inger Smedsrud

Lærere i arbeidslivsfaget på ungdomsskoletrinnet kan ha behov for innføring i nye håndverksområder for å tilby ulike prosjektoppgaver for elevene. I denne artikkelen dreier det seg om kurs i møbeltapetsering.