Høstseminar i Løfte håndverket

Tema: Hva skal vi med håndverket?
Tid: 11. oktober 2018
Sted: Safari Håkonsgaten, Håkonsgaten 24, Bergen

11. oktober 2018 er det 10 år siden den første samlingen i nettverket Løfte håndverket. 

Siden 2008 har vi satt søkelys på ulike temaer som for eksempel håndverk og barn, små og verneverdige fag, anbudsproblematikk og høyere utdanning i håndverk.  Vi jubilerer i Bergen ved å ta et skritt tilbake og spørre hvorfor det er viktig med håndverk i vår tid. Hva skal vi egentlig med håndverket når vi kan kjøpe det meste billig i butikken? 

Vi har utfordret fem spennende innledere som vil begrunne hvorfor samfunnet sårt trenger håndverk, fra sine ulike ståsteder.

PÅMELDING: innen 4. oktober på epost: dag.feldborg@handverksinstituttet.no