Den Rumenske riksantikvaren på besøk

30. juni hadde håndverksinstituttet hyggelig besøk av den rumenske Riksantivaren, Stefan Balici.

 I Romania planlegges det nå å bygge opp et register over håndverkere, og vi diskuterte et mulig fremtidig samarbeid om dette. Norsk håndverksinstitutt har 30 års erfaring med å forvalte et register over håndverkere, og er derfor en relevant samarbeidspartner. Vi diskuterte også andre mulige framtidige samarbeidsprosjekter vi kan ha felles nytte av.

 

Fra venstre: Instituttleder Eivind Falk og Rumensk riksantikvar Stefan Balici. Foto: Anne Martinsheimen Egge