Åpning av Rainis og Aspazijas hjem i Jurmala

Av: Av: Eivind Falk

Instituttleder ved Norsk håndverksinstitutt, Eivind Falk, deltok fredag 26.08.16 under åpningen av dikterne Rainis og Aspazijas nyrestaurerte hjem i den latviske badebyen Jurmala. 

Nyrestaurert hovedbygning i Jurmala

Prosjektets mål har vært å restaurere tre ulike hjem i Latvia der Rainis og Aspazija har bodd. Hjemmene ligger henholdsvis i Riga, Jurmala og „Tadenava” i Dunava, Jekabpils. En viktig del av prosjektet har vært å styrke kompetansen blant håndverkere og spesialister som skal arbeide med den utførende delen av prosjektet, i dette prosjektet har Norsk håndverksinstitutt vært norsk partner.

Som i alle Håndverksinstituttets internasjonale prosjekter har vi hatt en målsetting om å styrke kompetansen til norske håndverkere gjennom deltagelse i prosjektet. I dette prosjektet har vi hatt med oss tre norske håndverkere / eksperter; Jarl Styve, Jarle Hugstmyr og Kolbjørn Vegar Os. Gjennom prosjektet har de norske deltagerne fått innblikk i latvisk bygg, material- og verktøytradisjon. Eivind Falk har deltatt i styringsgruppen for prosjektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra åpningstalen til Håndverksinstituttets Eivind Falk (Foto: Den norske ambassaden i Riga)

Museumsdirektør Zanda Rozenberga, Instituttleder Eivind Falk, museumsdirektør Rita Meinerte (Foto: Den norske ambassaden i Riga)