Aktuelt

Hans Marumsrud hedret med Urnesmedaljen

Mandag 6. mai ble Norsk håndverksinstitutts tidligere stipendiat Hans Marumsrud tildelt Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse, Urnesmedaljen.

Ny rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt

Hilde Ekeberg er ansatt som ny rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt. Hun skal ha et spesielt ansvar for stipendiatene i håndverk, og begynner i jobben 1. september 2019.

Vårseminar i Løfte håndverket

Tema: Operaen, Prøverommet og de små håndverksfagene
Tid: Torsdag 9. mai, kl. 10:00 – 15:30
Sted: Møterom Flagstad, Den Norske Opera & Ballett

Tina Kjerland ansatt som prosjektleder

Tina Kjerland fra Hardanger Fartøyvernsenter er ansatt ved Norsk håndverksinstitutt som prosjektleder for prosjektet Bransjenettverk, med oppstart midten av juni 2019.

Skogsdrift på gamlemåten

I lang tid har en liten skogteig stått urørt inne på museumsanlegget Maihaugen, men det blir det nå slutt på. I årene framover vil den være arena for formidling av gammel skogsarbeiderkunnskap og praksis.

Håndverksstipendiatsamling på Lillehammer

6-8. mars var seks av Håndverksinstituttets stipendiater samlet på Lillehammer. Seks forskjellige håndverkere med unik kompetanse innen sine fagfelt, men også felles erfaringer og utfordringer.

Rapport om plantefarging av lin og hamp

Naturfargegruppa i Norges Linforening har i perioden 2016-2018 gjennomført et prosjekt i samarbeid med Norsk håndverksinstitutt som ble kalt «Inspirert av Susanna Johanna Pihl». Vellykket farging av lin og hamp med plantefarger har vært ansett som vanskelig.

Stilling ledig som håndverksstipendiat

Stilling ledig som håndverksstipendiat. Søknadsfrist 15.03.2018

Kunnskapsutvikling og nettverksbygging

Norsk håndverksinstitutt vil stimulere til kunnskapsutvikling og nettverksbygging for tradisjonshåndverkere innen bygningsvern. Målet vårt er å bidra til utforsking og bevaring av lokale håndverkstradisjoner og lokal byggeskikk.

PÅ JAKT ETTER GODKLANG I TINN

Gjennom Håndverksinstituttets klangtreprosjekt har vi forsøkt å problematisere egenskapene som gir godt klangvirke til strengeinstrumenter som fiolin, gitar og piano. Gran er det tradisjonelle valget for lokket, altså der vibrasjonene fra strengene fanges opp gjennom stolen. Men hva utgjør et godt lokk? Hvordan kan vi vite om granstykket vil fungere godt i et ferdig instrument? Og kan vi lese disse kvalitetene utfra et tre som foreløpig står i skogen?